Kartta
Image default
Business / Business Services

Coderen

Coderen komt meer voor in ons dagelijks leven dan je denkt. Bij het woord coderen denkt men al gauw aan een ingewikkelde taal die door een computernerd op een toetsenbord wordt geramd, maar het heeft ook een andere betekenis. De streepjescode is bijvoorbeeld een zeer beroemd voorbeeld van coding and marking. Dit systeem werd in 1952 bedacht door 2 Amerikaanse wetenschappers onder de naam Woodland en Silver. Zij waren druk op zoek geweest naar de vervanger voor de ponskaart. Een systeem wat het mogelijk maakte om bepaalde processen te automatiseren. Tegenwoordig kunnen we geen dag doorkomen zonder ergens een streepjescode of een variant op het systeem terug te vinden. Streepjescodes kan je dan ook vinden in veel verschillende vormen en maten:

 • Lineaire code, dit is een code die in 1 dimensie wordt gelezen, in deze categorie zijn weer 3 subcategorieën te onderscheiden.
  • Continue vs discrete codes
  • Codes met 2 breedtes vs codes met meerdere breedtes
  • Gestapelde codes
 • Tweedimensionale streepjescode meestal een vierkante pixelachtige afbeelding
  • QR code
  • Azteccode
  • Data Matrix

De meest voorname plek waar we streepjescodes tegenkomen is wel in de supermarkt. Maar ook op andere manieren worden de codes ingezet. Zo is bijvoorbeeld het volledige bagagesysteem op Schiphol gebaseerd op streepjescodes en scanners. Ook parkeergarages werken aan de hand van streepjescodes die kunnen identificeren hoe laat een bepaalde bezoeker binnen gereden is en tot hoe laat hij of zij naar buiten mag rijden. Ziekenhuizen koppelen hun patientgegevens en dossiers aan een streepjescode zodat gegevens snel en makkelijk van dokter naar dokter en verpleger naar verpleger kunnen worden overgezet.

De streepjescode kent zoals eerder vermeld ook een aantal alternatieven. Daarvan is de QR-code zeer populair. Deze tweedmimensionale code kan net wat meer data overbrengen dan de traditionele code. In het begin waren QR codes dan ook vooral te vinden in auto’s. Toen de smartphone begon op te komen werd het product ook gebruikt als linkmiddel. Het printen van deze codes kan gemakkelijk met een QR code printer.

http://www.kba-metronic.com/nl