Kartta
Image default
Business / Business Services

In cassatie gaan met een cassatieadvocaat

In cassatie gaan met een cassatieadvocaat

In cassatie gaan is een bijzonder proces. Cassatie is een begrip uit het recht. Wanneer u in cassatie gaat, tekent u beroep aan bij het hoogst rechtsprekende orgaan van het land tegen een uitspraak van een lagere rechter. Wat belangrijk is bij cassatie is dat het hoogst rechtsprekende orgaan, in Nederland de Hoge Raad, enkel rekening houdt met de wijze waarop de lagere rechter de wet heeft toegepast. De Hoge Raad treedt dus niet in de beoordeling van de feiten zelf. In Nederland is in cassatie gaan het laatste juridische redmiddel dat u heeft, het is dan ook ten zeerste aangeraden een cassatieadvocaat hiervoor in te huren, er zitten veel verschillende formaliteiten aan verbonden.

De procedure: ‘in cassatie gaan’

Het gerechtshof heeft u veroordeeld, u bent het niet eens met de toepassing van het recht en gaat in cassatie. Hoe gaat u te werk? In de regel moet binnen twee weken na de veroordeling cassatie worden ingesteld. In principe staat u zelf in het recht om cassatie in te stellen, echter is het aangeraden dit door een cassatieadvocaat te laten doen, er zitten namelijk enkele formaliteiten aan verbonden. Nadat cassatie formeel ingesteld, worden de stukken van uw strafzaak naar de Hoge Raad gestuurd. Wanneer uw dossier bij de Hoge Raad op de strafgriffie is aangekomen, krijgt u daarvan een schriftelijke mededeling: de aanzegging. Deze aantekening moet persoonlijk aan u worden betekend.

Vanaf nu gaat er een termijn van zestig dagen lopen. Binnen deze zestig dagen moet een cassatieschriftuur worden ingediend. Hierin staan alle middelen die u gebruikt voor uw cassatie. De cassatieschriftuur moet door in Nederland ingeschreven advocaat worden ingediend. Indien een advocaat niet binnen zestig dagen na de betekening van aanzegging een cassatieschriftuur heeft ingediend, dan bent u niet-ontvankelijk in uw cassatieberoep.

In cassatie gaan is uw laatste juridische redmiddel. Ga er dan ook goed mee om, en kies voor een cassatieadvocaat in strafrecht.

http://www.cassatie-advocaat.nl/