Kartta
Image default
Business / Business Services

Valkuilen binnen ICT security

Valkuilen binnen ICT security  

 
ICT Security is voor veel bedrijven een complex begrip. De bedrijven focussen zich op een bepaald product of een bepaalde dienst en de ICT security is slechts een bijzaak. Het veilig bewaren van belangrijke gegevens is echter van enorm belang binnen een organisatie. Als gegevens in de handen van kwaadwillenden belanden, zal dit in veel gevallen tot grote schade binnen het bedrijf leiden. In dit artikel worden de valkuilen binnen ICT security getoond en hoe deze voorkomen kunnen worden.  
 
Valkuilen binnen ICT security  

Geen Firewall  

Veelal kleinere bedrijven maken nog geen gebruik van een Firewall om hun eigen organisatie binnen ICT security te beschermen. Anno 2017 is het echt van belang om dit te gaan doen om de stroom van gegevens te monitoren en schadelijke stromen te blokkeren. De nieuwste ontwikkeling op het gebied van Firewalls is een Next Gen Firewall. Deze nieuwe Firewalls kunnen ook applicaties onderscheppen, om uw veiligheid te garanderen wat ICT security betreft.  
 

Malware beveiliging  


Onder malware beveiliging verstaan we binnen ICT security de beveiliging tegen: virussen, wormen, Trojaanse paarden, phishing, misbruik van cookies, adware, spyware, keyloggers en autodialers. Binnen veel organisaties is deze beveiliging onvoldoende en zorgt dit voor beveiligingslekken. De beveiliging tegen deze kwaadaardige vormen van software is van groot belang om uw ICT security te waarborgen.  
 

Identity management

 
Binnen ICT security is identity management een veelgebruikte term. De term houdt in dat men het de gebruikers van een site kan beheren en administreren. Men kan dus aangeven welke gebruikers in een systeem bevoegd zijn om bepaalde acties uit te voeren en welke gebruikers dit niet zijn. Internetcriminelen bevinden zich helaas niet alleen buiten de organisatie, dus het monitoren van gebruik binnen de organisatie is ook van groot belang om de ICT security in orde te houden.  
 
Externe organisatie voor ICT security is nodig 


ICT security is vaak erg complex en als gevolg daarvan besteden veel bedrijven het uitDe complexiteit zit met name in de kennis en de middelen voor een goede online beveiliging. ICT security is voor veel bedrijven een abstract begrip, omdat het niet tastbaar is. Het is van groot belang om met een betrouwbare organisatie in zee te gaan. Een voorbeeld van zo’n betrouwbare organisatie is ADTS. Via de volgende:  https://www.adts.nl/  kunt u de site bezoeken en zelf ervaren waar ADTS u mee kan helpen. ADTS is een uitstekend ICT bedrijf en zal uw verwachtingen wat ICT security betreft uit laten komen.   

 

https://www.adts.nl/