Kartta
Image default
Business / Business Services

Welke fases heeft dementie?

Dementie is een erg ingewikkelde ziekte. Het heeft ruim 50 soorten en elke ziekte heeft een ander proces. Ruwweg kan je zeggen dat er 3 fases zijn; de vroege fase, de midden fase en de late fase. Aan de soort klachten kan je vaak zien in welk van de 3 fases de persoon zich bevindt.

 

De vroege fase

Hier zie je de eerste kleine veranderingen in gedrag, functionaliteit en persoonlijkheid. Dit uit zich in; geheugenproblemen, gevoelloos gedrag, depressie, spraakproblemen, egoïsme of kleine beroertes en tia’s. Al deze symptomen kan je ook toekennen aan ouderdom, een burn-out of een ingrijpende gebeurtenis. Het herkennen van dementie gebeurd hierdoor pas later en het stellen van een diagnose is zo vroeg erg lastig.

 

De midden fase

Tijdens deze fase breiden de klachten zich uit en worden ze erger. Dagelijkse handelingen zoals tandenpoetsen en autorijden gaan moeizamer. De persoon wordt steeds meer afhankelijk van anderen en de mantelzorger krijgt steeds meer taken. De diagnose kan nu wel gesteld worden. 

 

De late fase

Vaak duurt het jaren voordat deze fase aanbreekt. In deze fase zijn de hersenen zo erg beschadigd dat zelfstandig functioneren niet meer lukt. De persoon kan thuis worden verzorgd door mantelzorgers, thuiszorg of vrijwilligers. Na een tijdje heeft de persoon met dementie zoveel zorg en hulp nodig, dat de persoon in een zorginstelling wordt opgenomen. 

De persoon kan zich vaak niet goed uiten, maar nog altijd wel genieten van geuren, geluiden, muziek of het aaien van een zacht huisdier. 


Gedragsproblemen zoals schreeuwen, agressie of onrust komt voor in elke fase. Het kan zich uiten als frustratie agressie. Voor de zorgers kan dit gevaarlijk zijn en is een omgaan met agressie training zeker nodig om de veiligheid van de zorgers te waarborgen. Daarnaast is het ook belangrijk dat er genoeg personeel aanwezig is voor een incident. Samenwerking en hulp roepen wanneer nodig zijn voorzorgsmaatregelen die geweld kunnen tegengaan.

http://zelfsterk.nl